Na úvodní stránku

Ohlédnutí za konferencí KYBERPSYCHO: Virtuální trauma neexistuje, vždy je reálným prožitkem!

TAMeK

2013-11-29

Internet

Přečteno: 4742

Komentářů: 0


Národním centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) nastartovalo na konferenci KYBERPSYCHO diskusi k palčivým tématům online rizik -- počínaje kybernetickou bezpečností, přes sebevražedné úmysly online, až po elektronické násilí namířené proti pomáhajícím profesionálům.


Důležitou myšlenku vyslovila Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, Csc.: "Újma ve virtuálním světě bolí stejně jako újma v reálném světě!" Tato idea se prolíná celým projektem "Praha bezpečně online", který běží až do prosince 2013.

Největší odezvu mělo na konferenci právě vystoupení Ludmily Čírtkové, soudní znalkyně, psycholožky, expertky v problematice domácího násilí a viktimologie (Kyberkriminalita páchaná na dětech z pohledu policejní psycholožky), a také Daniela Dočekala, konzultanta a internetového publicisty se specializací na nová a digitální média (Sociální sítě a sebevražedné úmysly). Posluchači získali jiný náhled na známá témata, v kontextu aktuálních případů online kriminality.

V části konference s názvem "Kyberpsycho, elektronické násilí a patologie" řečníci mj. hledali odpovědi na otázky: jak naložit s oznámením sebevražedných úmyslů online, co stojí v pozadí takového chování, jakou roli zde hrají pomáhající instituce? Jak do dění vstupuje Policie ČR nebo Linka bezpečí? Jak by měl reagovat uživatel internetu, který odhalí sebevražedné tendence blízké osoby prostřednictvím ICT? Tématem reaguje NCBI jednak na reálné dění v prostředí internetu a zároveň na statistiky Sdružení Linka bezpe! čí (SLB), které dokladují stoupající počet dětí a mladistvých, hledajících pomoc v důsledku sebevražedných tendencí (počet hovorů na Lince bezpečí na téma sebevražd: 1100 dětí v roce 2012, oproti 194 v roce 2007). Mgr. Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí, vyvrátil několik vžitých představ o sebevraždách, např. "člověk, který o sebevraždě mluví, si nikdy nic neudělá" (60 % z nich ano), anebo "mluvit s člověkem o jeho sebevražedných úmyslech znamená uspíšit je" (rozhovor naopak pomůže otevřít nové perspektivy).

V dalších blocích vystoupil např. doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., vedoucí Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Ocenil angažmá firemního sektoru v dané problematice - v rámci společenské odpovědnosti. Upozornil na nutnost správného vymezení pojmů: "Co se týká samotného fungování agendy kybernetické bezpečnosti, jako právník vnímám problém mísení pojmů, mísení různých typů problémů. Bavíme se o kybernetické bezpečnosti... A pak o Faceb! ooku či kyberšikaně -- a to už ´kybernetická bezpečnost´ není.! " R. Polčák zvolil rozdělení na agendu národní bezpečnosti, dále agendu ochrany veřejného pořádku a agendu ochrany státu před vnějšími vlivy. Vše se prolíná, ale je třeba oddělovat různé instituce, různé právní režimy a nástroje. A dodal: "Nevnímejme agendu ochrany mládeže primárně jako ochranu právní. Právní prostředky se nehodí pro řešení problematických fenoménů. Ty postihnou až následky. Je však třeba pracovat s příčinami."

Tematiku z dalšího úhlu doplnila Ing. Dana Dvořáková, MBA, ředitelka korporátní komunikace spol. Telefónica Czech Republic, která pohovořila o výstupech mezinárodního průzkumu "Millenial Generation" (http://www.telefonica.cz/_pub/2d/6f/6d/315101_799105_Telefonica_Global_Millennial_Survey.pdf- 12 171 respondentů z 27 zemí světa, zadavatelé: Telefónica a Financial Times), z něhož mj. vyplynulo, že mladí lidé mezi 18 -- 30 lety tráví na internetu průměrně 6 hodin denně a že mladí Češi kladou ve vzdělání větší důraz na znalost cizích jazyků, než na od! bornost.

V budově Magistrátu hlavního města Prahy se sešlo téměř 250 účastníků konference KYBERPSYCHO, z celé ČR, kteří načerpali nové informace, inspiraci a podporu pro svoji práci. Zejména pedagogům, sociálním pracovníkům, policistům atd. přednášelo 14 špičkových odborníků z různých oborů. Všichni zúčastnění ocenili zejména praktický dosah zmíněné akce.

Konference KYBERPSYCHO proběhla v rámci již čtvrtého ročníku projektu "Praha bezpečně online", podpořeného Ministerstvem vnitra ČR v dotačním programu prevence kriminality, a s podporou odborného partnera, společnosti Telefónica. Záštitu nad konferencí "KYBERPSYCHO" převzala Eva Vorlíčková, radní hlavního města Prahy.

Více informací a ppt prezentace řečníků naleznete na: http://konference.ncbi.cz/konference-praha-bol-2013/konference-praha-bezpecne-online-2013.html.

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je české neziskové nevládní sdružení, jehož cílem je zvyšovat povědomí o možných hrozbách online komu! nikace, propagovat pozitivní obsah a zodpovědné chování na int! ernetu, pomáhat v nesnázích zejména mladým uživatelům internetu a bránit šíření materiálů se zneužívanými dětmi (dětské pornografie) na internetu. NCBI se snaží poukazovat na škodlivý obsah a projevy nevhodného, rizikového chování v online prostředí a také poradit, jak se takovým případům vyhnout. Více informací naleznete na www.saferinternet.cz.


Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názorZpět


Provozuje Internet mládeži, z.s.
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2012-2023
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je sobota
20.07.2024