Na úvodní stránku

Zakončení úspěšného projektu Vysočina bezpečně online 2013

TAMeK

2013-12-26

Internet

Přečteno: 4816

Komentářů: 0


Slavnostním předáním výhry škole s nejvyšší účastí na rodičovském vzdělávacím semináři bude na krajském úřadu Kraje Vysočina zakončen projekt Vysočina bezpečně online 2013, realizovaný Krajem Vysočina a Národním centrem bezpečnějšího internetu, ve spolupráci s organizací Vysočina Education.


Projekt se zaměřil na místní prevenci kriminality a sociální patologie spojené s užíváním internetu a online technologií. Součástí projektu bylo specializované vzdělávání pro odbornou veřejnost - policisty a sociální pracovníky, semináře pro laickou veřejnost, především rodiče žáků základních škol a studentů středních škol, a osvětová kampaň.

Projekt proběhl díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, dotačního programu prevence kriminality na rok 2013. Cílem projektu bylo propojit odborníky působící v Kraji Vysočina, kteří se s jevy mohou setkat v praxi a účastní se na řešení vzniklých problémů, zvýšit zájem rodičů o aktivity dětí na internetu a navázat spolupráci se školami. Je nezbytné podpořit školy v jejich preventivních snahách a napomoci zlepšení jejich orientace v oblasti online rizik.

Významnou součástí projektu byla odborná konference "Řešení elektronického násilí a kyberkriminality páchané na dětech a mezi dětmi", na jejímž pořádání se podílela také Vyšší policejní škola MV v Praze -- pracoviště Jihlava. Za účasti policistů z Lotyšska, Katalánska, Slovenska a z Generálního sekretariátu Interpolu sdíleli odborníci z bezpečnostních složek, specialisté z oblasti prevence a vzdělávání, informačních a komunikačních technologií, státní a neziskové sféry nejnovější poznatky na poli rizik pohybu v online prostředí! a bezpečnějšího užívání internetu. Kapacita konferenčního sálu byla zcela naplněna. Přednášky bylo možno sledovat také prostřednictvím online přenosu.

V ulicích Jihlavy, Třebíče a Žďáru nad Sázavou proběhla též outdoorová kampaň - kolemjdoucí se mohli setkat s plakáty CLV s mottem zápalek s nápisem: "INTERNET BEZ DOZORU JE PRO DĚTI STEJNĚ NEBEZPEČNÝ JAKO SIRKY A STOH".

Počet proškolených dokonce přesáhl plán projektu - seminářů pro sociální pracovníky se zúčastnilo 48 pracovníků OSPOD, kurátorů pro mládež, speciálních pedagogů a metodiků prevence; policejní vzdělávání, v rámci kterého bylo proškoleno 30 zájemců, se zaměřilo na prohloubení kvalifikace policistů PČR i městské obecní policie. V rámci seminářů pro rodiče a místní komunity realizovaných ve spolupráci s Vysočina Education, které proběhly na patnácti školách Kraje Vysočina, lektoři proškolili celkem 244 účastníků. Součástí byla též motivační soutěž: titul "Škola bezpečného internetu" a herní konzoli pro žá! ky za největší účast na rodičovském semináři získala ZŠ Žďár n! ad Sázavou, Švermova 4. Děti z této školy si výhru rozhodně zaslouží, neboť pro rodiče vytvořili vlastnoručně vyrobené plakátky, které pak rozvěsily po celé škole.

Výstupem projektu Vysočina bezpečně online 2013 je fungující síť konkrétních pracovníků, která má vysoké povědomí o problematice a je připravena účinně intervenovat (při výskytu kyberšikany, groomingu, sextingu, krádeže účtů a zneužití dat apod.). Rodiče a místní komunity významně pomáhají při prevenci elektronické kriminality a dětské delikvence. Jsou-li v problematice orientováni, mohou včas zabránit negativním dopadům na děti a pomoci v krizových situacích, neboť vědí, kam se s dítětem obrátit o pomoc. Národní centrum bezpečnějšího internetu se chystá v projektech s podobným modelem projektu pokračovat i v dalších krajích.

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je české neziskové nevládní sdružení, jehož cílem je zvyšovat povědomí o možných hrozbách online komunikace, propagovat pozitivní obsah a zodpovědné chování na internetu, pomáhat v nesnázích zejména mladým uživatelům internetu a bránit šíření materiálů se zneužívanými dětmi (dětské pornografie) na internetu. NCBI se snaží poukazovat na škodlivý obsah a projevy nevhodného, rizikového chování v online prostředí a také poradit, jak se takovým případům vyhnout. Více informací naleznete na www.saferinternet.cz.

Kraj Vysočina a Národní centrum bezpečnějšího internetu realizují projekt Vysočina bezpečně online 2013. Projekt je zaměřen na místní prevenci kriminality a sociální patologie, spojené s užíváním internetu a online technologií. Hlavním cílem projektu je snižování míry a závažnosti kybernetické kriminality a elektronického násilí páchaného na dětech a mladistvých, případně dětmi a mladistvými, v Kraji Vysočina. Projekt zvýší gramotnost v online bezpečnosti napříč odbornou i laickou komunitou regionu. Projekt probíhá díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, dotačního programu prevence kriminality na rok 2013.


Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názorZpět


Provozuje Internet mládeži, z.s.
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2012-2023
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je sobota
20.07.2024