Na úvodní stránku

Dítě vychovává celá globální vesnice -- diskuse k projektu SocialWeb--SocialWork

TAMeK

2014-04-24

Internet

Přečteno: 4869

Komentářů: 0


Jaký vliv má v dnešní době internet a digitální média na budování identity a rozvoj osobnosti mladých lidí? Jakou roli při tom hrají odborníci pracující s ohroženými dětmi a mládeží a jak mohou podpořit jejich on-line bezpečnost? O těchto otázkách hovořila stovka odborníků 8. dubna v Berlíně.


Organizace Stiftung Digitale Chancen, koordinátor projektu SocialWeb -- SocialWork, spolu se svými partnerskými organizacemi pozvala odborníky pracující s dětmi a mládeží a další zainteresované ke společné diskusi o sociální práci, která může být využita k zajištění bezpečnosti ohrožených dětí a mládeže na internetu. V průběhu setkání byly prezentovány výsledky projektu. Zároveň byla vypracována shrnutí pro lepší pochopení toho, jak poznatky přenést a přizpůsobit pro jiné skupiny odborníků z dalších evropských zemí.

Jedno africké přísloví praví: "Výchova dítěte je věcí celé vesnice." "A v dnešní době je to celá globální vesnice, kdo se podílí na výchově dětí," dodává Jutta Croll, ředitelka organizace Stiftung Digitale Chancen. "Potřebujeme firmy, které se již při vývoji svých internetových služeb zamýšlejí nad bezpečností dětí a mládeže. Stejně jako podporu vlády, která určuje pravidla," podotýká Virginia Pareja ze španělské partnerské organizace Fundación Esplai.

V České republice koordinuje projekt Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI), které pro sociální pracovníky z celé ČR připravilo celodenní program nazvaný "Sociální práce s mládeží ohroženou elektronickým násilím a kyberkriminalitou". Zkušení lektoři jich proškolili 220. Program absolvovali sociální pracovníci OSPOD, zástupci neziskových organizací poskytujících krizovou pomoc dětem v ohrožení, nízkoprahových zařízení a dalších sociálně psychologických služeb. Při vzdělávání NCBI spolupracovalo např. s Dětským krizovým centrem, Diakonií, ICM, Krajskými úřady, Úřady městských částí apod. Program získal akreditaci MPSV. NCBI zajistilo trénink budoucím lektorům programů pro sociální pracovníky, který absolvovalo 20 odborníků z praxe sociální práce. Absolventům i dalším zájemcům jsou k dispozici online lekce k problematice elektronické bezpečnosti a sociální práci na http://www.socialweb-socialwork.eu/content/sections/index.cfm/secid.22.

Závěry projektu ukazují - po dvo! uleté pilotní a evaluační fázi, že vzdělávání uvedených odborn! íků v oblasti mediální gramotnosti a online bezpečnosti je úspěšné. Účastníci kurzů z pěti evropských zemí by měli dále prohlubovat a rozvíjet své znalosti uživatelského chování a porozumět fascinaci mladých klientů online světem. Série kurzů jednoznačně zvýšila povědomí o rizicích, kterým jsou děti a mladí lidé na internetu vystaveni (o 20 %; ověřeno šest měsíců po kurzu). Tito profesionálové také mají důvěru svých mladých klientů, kteří se nebojí hovořit o problémech ze světa online. "Mluvit spolu a naslouchat tomu, co děti a mladí lidé říkají -- to je velmi důležité," říká Gerhard Seiler, nově jmenovaný ředitel organizace Stiftung Digitale Chancen.

Závěrečné hodnocení projektu, materiály a online lekce v šesti evropských jazycích budou k dispozici od léta 2014.

O projektu SocialWeb -- SocialWork
Projekt SocialWeb - SocialWork je zaměřený na rozvoj znalostí online rizik a financovaný Evropskou komisí v rámci programu Safer Internet. Projekt je realizován partner! y z České republiky, Litvy, Polska a Španělska. Koordinátorem projektu je Stiftung Digitale Chancen z Německa. Projekt probíhá 24 měsíců, od května 2012 do května 2014. Projekt je podporován odborníky Poradního výboru, jehož členy jsou: John Carr, Dr. Per Christiansen (Hans-Bredow-Institut), Dr. Renata Geležiniene, (Asociace speciálních pedagogů Litevské republiky), Loreta Krizinauskiene (Asociace LIA /Langas I ateiti), Andreas Link (jugendschutz.net), Prof. Sonia Livingstone (London School of Economics), Tink Palmer (The Marie Collins Foundation), Ana Luiza Rotta Soares (PROTEGELES)
Další informace na: www.socialweb-socialwork.eu.

O Národním centru bezpečnějšího internetu
Národní centrum bezpečnějšího internetu je neziskové nevládní sdružení, založené v roce 2006 jako Online Safety Institute. V lednu 2011 bylo sdružení přejmenováno na Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI). Jeho cílem je přispívat k bezpečnějšímu užívání internetu, moderních informačních! a komunikačních technologií, k osvojování etických norem v on! line komu! nikaci a napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním. Sdružení je členem celoevropské sítě národních osvětových center bezpečnějšího internetu INSAFE a spolupracuje s mezinárodní sítí horkých linek INHOPE.
Více zde: www.saferinternet.cz.


Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názorZpět


Provozuje Internet mládeži, z.s.
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2012-2023
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je sobota
20.07.2024